آمار جالب از اخراج بازیکنان حریف بارسلونا

آمار جالب از اخراج بازیکنان حریف بارسلونا

بارسلونا در ۹ بازی با یک بازیکن بیشتر برابر حریفانش قرار گرفته است.

آمار جالب از اخراج بازیکنان حریف بارسلونا

(image)

بارسلونا در ۹ بازی با یک بازیکن بیشتر برابر حریفانش قرار گرفته است.
آمار جالب از اخراج بازیکنان حریف بارسلونا

آپدیت نود 32 تریال

گوشی موبایل