آمار امیدوارکننده گردشگری در تعطیلات عید فطر

آمار امیدوارکننده گردشگری در تعطیلات عید فطر

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از اقامت ۱۰ میلیون نفر – شب در تعطیلات عید فطر خبر داد.

آمار امیدوارکننده گردشگری در تعطیلات عید فطر

(image)

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از اقامت ۱۰ میلیون نفر – شب در تعطیلات عید فطر خبر داد.
آمار امیدوارکننده گردشگری در تعطیلات عید فطر

شهرداری