آلمان ۲-۰ اوکراین/ ژرمن ها گام اول را محکم برداشتند

آلمان ۲-۰ اوکراین/ ژرمن ها گام اول را محکم برداشتند

مردان یواخیم لو با پیروزی دو بر صفر برابر اوکراین به ۳ امتیاز شیرین در گام اول از مرحله گروهی دست یافتند.

آلمان ۲-۰ اوکراین/ ژرمن ها گام اول را محکم برداشتند

(image)

مردان یواخیم لو با پیروزی دو بر صفر برابر اوکراین به ۳ امتیاز شیرین در گام اول از مرحله گروهی دست یافتند.
آلمان ۲-۰ اوکراین/ ژرمن ها گام اول را محکم برداشتند

تکنولوژی جدید