آلمان: دلیلی برای کاهش یا لغو تحریم‌های روسیه وجود ندارد

آلمان: دلیلی برای کاهش یا لغو تحریم‌های روسیه وجود ندارد

معاون سخنگوی دولت آلمان گفت که از دید کشورش اکنون دلیلی برای کاهش و یا لغو تحریم‌های روسیه وجود ندارد.

آلمان: دلیلی برای کاهش یا لغو تحریم‌های روسیه وجود ندارد

(image)

معاون سخنگوی دولت آلمان گفت که از دید کشورش اکنون دلیلی برای کاهش و یا لغو تحریم‌های روسیه وجود ندارد.
آلمان: دلیلی برای کاهش یا لغو تحریم‌های روسیه وجود ندارد

خبر جدید