آقای هاشمی حرف زیاد می زند!/ لزوم مطالبه‌گری عمومی پیرامون حقوق‌های نجومی روسای دانشگاه‌های آزاد

آقای هاشمی حرف زیاد می زند!/ لزوم مطالبه‌گری عمومی پیرامون حقوق‌های نجومی روسای دانشگاه‌های آزاد

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور گفت: آقای هاشمی حرف زیاد می‌زند؛ ولی باید حقوق‌های مدیران دیگر دانشگاه‌ها هم بررسی شده و پس از آن یک مطالبه‌گری دسته جمعی توسط همه تشکل‌ها علی الخصوص بسیج شکل بگیرد.

آقای هاشمی حرف زیاد می زند!/ لزوم مطالبه‌گری عمومی پیرامون حقوق‌های نجومی روسای دانشگاه‌های آزاد

(image)

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور گفت: آقای هاشمی حرف زیاد می‌زند؛ ولی باید حقوق‌های مدیران دیگر دانشگاه‌ها هم بررسی شده و پس از آن یک مطالبه‌گری دسته جمعی توسط همه تشکل‌ها علی الخصوص بسیج شکل بگیرد.
آقای هاشمی حرف زیاد می زند!/ لزوم مطالبه‌گری عمومی پیرامون حقوق‌های نجومی روسای دانشگاه‌های آزاد

مرکز فیلم