آغاز نشست وزیران امورخارجه عضو اتحادیه اروپا در نواکشوت

آغاز نشست وزیران امورخارجه عضو اتحادیه اروپا در نواکشوت

بیست و هفتمین نشست وزیران امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه در پایتخت موریتانی آغاز به کار کرد.

آغاز نشست وزیران امورخارجه عضو اتحادیه اروپا در نواکشوت

(image)

بیست و هفتمین نشست وزیران امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه در پایتخت موریتانی آغاز به کار کرد.
آغاز نشست وزیران امورخارجه عضو اتحادیه اروپا در نواکشوت

خرید رنک گوگل

خبرگزاری مهر