آغاز رقابت نهایی نخبگان قرآنی کشوردرآخرین روز مسابقات سراسری قرآن

آغاز رقابت نهایی نخبگان قرآنی کشوردرآخرین روز مسابقات سراسری قرآن
همزمان با آخرین روز از رقابت های چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم امروز جمعه ۱۷ شهریور رقابت نخبگان قرآنی راه یافته به مرحله نهایی در سه رشته قرائت، حفظ کل و حفظ آغاز می شود.

به گزارش امتداد نیوز ، امروز جمعه ۱۷ شهریورماه در آخرین روز از رقابت های چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن شاهد رقابت متسابقین و راه یافتگان به مرحله نهایی در سه رشته قرائت، حفظ کل و حفظ ۲۰ جزء هستیم که در حسینیه ثارالله و سالن شماره دو برگزار می شود.

آغاز رقابت نهایی نخبگان قرآنی کشوردرآخرین روز مسابقات سراسری قرآن

همزمان با آخرین روز از رقابت های چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم امروز جمعه ۱۷ شهریور رقابت نخبگان قرآنی راه یافته به مرحله نهایی در سه رشته قرائت، حفظ کل و حفظ آغاز می شود.

به گزارش امتداد نیوز ، امروز جمعه ۱۷ شهریورماه در آخرین روز از رقابت های چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن شاهد رقابت متسابقین و راه یافتگان به مرحله نهایی در سه رشته قرائت، حفظ کل و حفظ ۲۰ جزء هستیم که در حسینیه ثارالله و سالن شماره دو برگزار می شود.
آغاز رقابت نهایی نخبگان قرآنی کشوردرآخرین روز مسابقات سراسری قرآن