آغاز جلسه علنی امروز مجلس با ۹۲ صندلی خالی

آغاز جلسه علنی امروز مجلس با ۹۲ صندلی خالی

جلسه علنی امروز مجلس در حالی آغاز شد که ۹۲ صندلی خالی در صحن مجلس به چشم می‌خورد.

آغاز جلسه علنی امروز مجلس با ۹۲ صندلی خالی

(image)

جلسه علنی امروز مجلس در حالی آغاز شد که ۹۲ صندلی خالی در صحن مجلس به چشم می‌خورد.
آغاز جلسه علنی امروز مجلس با ۹۲ صندلی خالی

آپدیت نود 32 شش ماهه

بازی