آغاز ثبت‌نام پانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از ماه رمضان

آغاز ثبت‌نام پانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از ماه رمضان

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: ثبت‌نام پانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از ماه رمضان آغاز می‌شود.

آغاز ثبت‌نام پانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از ماه رمضان

(image)

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: ثبت‌نام پانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از ماه رمضان آغاز می‌شود.
آغاز ثبت‌نام پانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از ماه رمضان

خرید بک لینک

عکس