آغاز اعزام دانشجویان به عتبات از امروز/ روزانه ۵ کاروان اعزام می‌شوند

آغاز اعزام دانشجویان به عتبات از امروز/ روزانه ۵ کاروان اعزام می‌شوند

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشجویی از آغاز پانزدهمین دوره اعزام دانشجویان به عتبات از امروز خبر داد.

آغاز اعزام دانشجویان به عتبات از امروز/ روزانه ۵ کاروان اعزام می‌شوند

(image)

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشجویی از آغاز پانزدهمین دوره اعزام دانشجویان به عتبات از امروز خبر داد.
آغاز اعزام دانشجویان به عتبات از امروز/ روزانه ۵ کاروان اعزام می‌شوند

تکنولوژی جدید