آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با حضور ۲۰ بازیکن

آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با حضور ۲۰ بازیکن

اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک از عصر امروز و در غیاب حامد حدادی آغاز شد.

آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با حضور ۲۰ بازیکن

(image)

اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک از عصر امروز و در غیاب حامد حدادی آغاز شد.
آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال با حضور ۲۰ بازیکن

آپدیت نود 32 کامپیوتر

اس ام اس جدید