آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۵، در دانشگاه بجنورد برگزار می‌شود

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد گفت: آزمون ورودی دوره دکتری۱۴ اسفندماه جاری برگزار می‌شود و حوزه برگزاری آزمون برادران در دانشگاه بجنورد است.