آرژانتین: «علی‌اکبر ولایتی» را تحویل ما بدهید

آرژانتین: «علی‌اکبر ولایتی» را تحویل ما بدهید

مقامات آرژانتینی که هنوز اصرار دارند ایران در انفجار «آمیا» دست داشته، این بار از کشورهای شرق آسیا خواسته‌اند مسافر ایرانی خود «علی‌اکبر ولایتی« را تحویل بوئنس‌آیرس دهند.

آرژانتین: «علی‌اکبر ولایتی» را تحویل ما بدهید

(image)

مقامات آرژانتینی که هنوز اصرار دارند ایران در انفجار «آمیا» دست داشته، این بار از کشورهای شرق آسیا خواسته‌اند مسافر ایرانی خود «علی‌اکبر ولایتی« را تحویل بوئنس‌آیرس دهند.
آرژانتین: «علی‌اکبر ولایتی» را تحویل ما بدهید

عکس های داغ جدید