آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور را تا ساعت ۲۱ امشب (شنبه) هفتم فروردین ماه تشریح کرد.

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

(image)

پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور را تا ساعت ۲۱ امشب (شنبه) هفتم فروردین ماه تشریح کرد.
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور

سایت خبری زندگی

ساخت بنر