آخرین آمار تبادل زندانی بین ایران و کشورهای خارجی

آخرین آمار تبادل زندانی بین ایران و کشورهای خارجی

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: در سال ۹۵ تا امروز ۵۴ زندانی ایرانی را تحویل گرفته‌ایم و ۱۵ زندانی خارجی را تحویل داده‌ایم.

آخرین آمار تبادل زندانی بین ایران و کشورهای خارجی

(image)

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: در سال ۹۵ تا امروز ۵۴ زندانی ایرانی را تحویل گرفته‌ایم و ۱۵ زندانی خارجی را تحویل داده‌ایم.
آخرین آمار تبادل زندانی بین ایران و کشورهای خارجی

دانلود موزیک