آجودان ویژه اردوغان دستگیر شد+عکس

آجودان ویژه اردوغان دستگیر شد+عکس

سرهنگ “علی یازیجی” آجودان ویژه رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به اتهام همکاری با کودتاگران دستگیر شد.

آجودان ویژه اردوغان دستگیر شد+عکس

(image)

سرهنگ “علی یازیجی” آجودان ویژه رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به اتهام همکاری با کودتاگران دستگیر شد.
آجودان ویژه اردوغان دستگیر شد+عکس

عکس