آتش در جنگل‌های گیلانغرب دوباره شعله‌ور شد

آتش در جنگل‌های گیلانغرب دوباره شعله‌ور شد

فرماندار گیلانغرب از شعله‌ور شدن دوباره آتش در بخشی از جنگل‌ها و مراتع این شهرستان خبر داد و گفت: آتش ۲۰ هکتار جنگل و مرتع منطقه هاربرو در ارتفاعات مشرف بر منطقه گلین را فرا گرفته است.

آتش در جنگل‌های گیلانغرب دوباره شعله‌ور شد

(image)

فرماندار گیلانغرب از شعله‌ور شدن دوباره آتش در بخشی از جنگل‌ها و مراتع این شهرستان خبر داد و گفت: آتش ۲۰ هکتار جنگل و مرتع منطقه هاربرو در ارتفاعات مشرف بر منطقه گلین را فرا گرفته است.
آتش در جنگل‌های گیلانغرب دوباره شعله‌ور شد

عکس های جدید