آتش به جان انبار برنج در مولوی افتاد

آتش به جان انبار برنج در مولوی افتاد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران از آتش‌سوزی گسترده انبار برنج واقع در خیابان مولوی خبر داد.

آتش به جان انبار برنج در مولوی افتاد

(image)

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران از آتش‌سوزی گسترده انبار برنج واقع در خیابان مولوی خبر داد.
آتش به جان انبار برنج در مولوی افتاد

ساخت بنر