آبی‌پوشان پایتخت امروز در جمع هواداران تمرین می‌کنند

آبی‌پوشان پایتخت امروز در جمع هواداران تمرین می‌کنند

دومین جلسه تمرینی استقلال در فصل جاری عصر جمعه برگزار می شود.

آبی‌پوشان پایتخت امروز در جمع هواداران تمرین می‌کنند

(image)

دومین جلسه تمرینی استقلال در فصل جاری عصر جمعه برگزار می شود.
آبی‌پوشان پایتخت امروز در جمع هواداران تمرین می‌کنند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی