آبشارهای شوشتر؛ شاهکارهای فنی و مهندسی

آبشارهای شوشتر؛ شاهکارهای فنی و مهندسی

آبشارهاي شوشتر(سيکاها) شوشتر در استان خوزستان واقع شده و در دوران ساسانیان ساخته شده اند. در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب و سیکا که محلی جهت استراحت و تفریحند قابل توجه و جالب هستند.

آبشارهای شوشتر؛ شاهکارهای فنی و مهندسی

(image)

آبشارهاي شوشتر(سيکاها) شوشتر در استان خوزستان واقع شده و در دوران ساسانیان ساخته شده اند. در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب و سیکا که محلی جهت استراحت و تفریحند قابل توجه و جالب هستند.
آبشارهای شوشتر؛ شاهکارهای فنی و مهندسی

سپهر نیوز

دانلود فیلم خارجی