آئین رونمایی از گالری مجازی با حضور علی جنتی برگزار شد

آئین رونمایی از گالری مجازی با حضور علی جنتی برگزار شد

در آیین رونمایی از این گالری مجازی اثر نقاشی خط از غفار قنبرپور با عنوان الله نور السموات و الارض به قیمت ۷ میلیون تومان توسط وزیر ارشاد خریداری شد.

آئین رونمایی از گالری مجازی با حضور علی جنتی برگزار شد

(image)

در آیین رونمایی از این گالری مجازی اثر نقاشی خط از غفار قنبرپور با عنوان الله نور السموات و الارض به قیمت ۷ میلیون تومان توسط وزیر ارشاد خریداری شد.
آئین رونمایی از گالری مجازی با حضور علی جنتی برگزار شد

خرید بک لینک قوی

کتابخانه فرهنگ